عاشوراییان

انتقاد یعنی تطابق عملکرد مسئول با قانون

حجت الاسلام مهدوی ارفع در سومین شب ویژه برنامه آیین عشق بازی متذکر شد: بهترین حامیان ولایت فقیه کسانی هستند که خودشان پرچم مطالبه گری را بلند کنند.

خطیب خیمه عاشوراییان با اشاره به زوایای غیبت امام زمان (عج) و علت محقق نشدن ظهور گفت: ما آمادگی زندگی درست در حکومت اسلامی را نداریم. باید آمادگی بدین معنا فراهم شود که ما و حکومت فدای آرمان های الهی شویم. قرار گرفتن زیر بیرق امام حق با زور و تزویر نمی شود و فرق حکومت صالحان و طالحان این است که آنها با درک و پذیرش درست جامعه، حکومت را در دست می گیرند. قیام امام حسین علیه السلام مأمور است که تاریخ را وارونه کند چون حکومت اسلامی مقدمه رسیدن به آرمان های الهی است.

وی متذکر شد: کار دشمن این است که فرع را اصلی می کند و مسائل کم ارزش را مهم جلوه می دهد تا کار خودش را پیش ببرد. هر حرکتی حتی به نیت خیر اگر به اصل و ثبات نظام اسلامی آسیب میزند، خطرش کمتر از دشمن نیست

ارفع با توجه به خطبه 216 نهج ابلاغه خاطرنشان کرد: اگر فکر می کنیم دفاع از ولایت فقیه و حکومت اسلامی یعنی هیچ کس نمی تواند انتقاد کند، این ضربه اش کمتر از ضربه ای که  دشمن می زند، نیست. در دوران پیامبران هم فساد بوده است و اگر بروز و ظهور فساد در افراد حکومت دلیل بر باطل بودن حکومت است با این اوصاف حکومت امام علی علیه السلام هم باطل بوده است. امیرالمومنین به ما یاد داده اند که نقاط تولید اغتشاش کجاست. ایشان اختلاف سطح زندگی مسئولین و مردم، گرفتن مالیات بی رحمانه نه مومنانه، رسیدن به مقام و منزلت خویشاوندان از قبال حکومت، عدم تفکیک انتقاد از اغتشاش را از علل اغتشاش عنوان کردند

او در پایان انتقاد را به معنای تطابق عملکرد یک مسئول با قانون دانست و متذکر شد: بهترین حامیان ولایت فقیه کسانی هستند که خودشان پرچم مطالبه گری را بلند کنند.

پاسخی بنویسید