عاشوراییان

قیام امام حسین علیه السلام زمینه ساز ظهور

نهمین شب هیأت تلویزیونی عاشوراییان برابر با شب تاسوعای حسینی با موضوع عاشورا و دینداری روی آنتن رفت، در این شب حجت الاسلام سهروردی خاطرنشان کرد: پیامبر زمانی که اسم جانشینان خود را می آورد، رابطه ای میان امام حسین و امام زمان ایجاد می کند.

حجت الاسلام سهروردی در ابتدای برنامه متذکر شد: میان قیام کربلا و ظهور امام زمان عجل الله رابطه ای وجود دارد و قیام امام حسین علیه السلام زمینه ساز ظهور امام زمان عجل الله است. امام حسین علیه السلام از مکه به کوفه رفت تا قیام کند و امام زمان عجل الله در مکه ظهور می کند و برای مبارزه به کوفه می رود. پیامبر زمانی که اسم جانشینان خود را می آورد، رابطه ای میان امام حسین و امام زمان ایجاد می کند.

کارشناس آیین عشق بازی با اشاره به دینداری در دو جبهه عاشورا گفت: هر دو جبهه در کل قیام امام حسین علیه السلام دیندار بودند، حتی اگر گروهی به ظاهر دیندار بودند، تشخیص آنان از یکدیگر سخت بود. انسان باید خودش تصمیم بگیرد، هر چه در موقعیت سخت تر قرار بگیرد زمینه رشد او بیشتر می شود. اگر در کربلا کسی نبود انسان درون خود را یافت نمی کرد و نمی توانست بفهمد با کدام گروه همراه است. دین هنگامی سخت می شود که باطل نقاب حق را بزند. واقعاً تصمیم گیری در کربلا سخت بوده است. در این جا کمک پیامبران و صدیقین است که به ما یاری می رساند و ولایت یکی از راه های تشخیص کربلاست.

او در ادامه مبحث خود تصریح کرد: قیام امام حسین علیه السلام با همه قیام ها متفاوت است. پس عزاداری آن هم فقط گریستن نیست، ما در ایام عزاداری امام حسین علیه السلام تمام چهره های کربلا را می شناسیم و زمانی که آن ها را شناختیم وارد تاسوعا و عاشورا می شویم. باید ببینیم کدام یک از چهره های عاشورا الگوی ما می توانند باشند، عزاداری آماده سازی خودمان است.

سهروردی امام حسین را صدای مردم کوفه دانست و خاطرنشان کرد: او نماینده خود یعنی مسلم ابن عقیل را به کوفه فرستاد و زمانی که شنید او شهید شده است، باز هم به کوفه رفت. برای یاری او قطعاً کسانی بودند که کمک کنند. کسی به او گفت مردم قلبشان با شماست اما شمشیرشان را روبه شما گرفته اند.

آخرین بحث او بیعت امام حسن علیه السلام و قیام امام حسین علیه السلام با یزید بود، حجت الاسلام سهروردی خاطرنشان کرد: هر دو آنان امام بودند و مسیر خود را می دانستند، تفاوتی میان آن ها وجود ندارد؛ جز این که امام حسن علیه السلام همراهی نداشتند و تمام یارانشان دشمنشان بودند، امام حسین  علیه السلام یار داشتند و قیام کردند.

اجرای سرود عاشوراییان، شعرخوانی حمیدرضا برقعی، گزارش تصویری از هیأت مکتب الزهرا و مداحی حاج محمد یزدخواستی از بخش های دیگر این برنامه بود.

پاسخی بنویسید