عاشوراییان

ارزیابی

ارزیابی

 • شركت شما در اين مراسم به دليل چيست؟

 • حجت الاسلام مهدوی ارفع

 • استاد طاهرزاده

 • حجت الاسلام متقی

 • مداحی

 • از نظر شما بهترین بخش برنامه کدام است؟ (اولویت بندی)

 • کیفیت برگزاری سرودهای عاشورایی

 • برگزار كنندگان مراسم عزاداری در موارد زير چه ميزان موفق بوده اند؟

 • Please enter a number from 1 to 20.
 • اطلاعات عمومی

 • Please enter a number less than or equal to 99.
 • Please enter a number less than or equal to 12.
 • Please enter a number less than or equal to 12.