عاشوراییان

بشر اساساً دیندار است

دینداری در کشورهای غیر اسلامی موضوع ششمین قسمت هیأت تلویزیونی عاشوراییان بود، سهروردی کارشناس برنامه با اشاره به اینکه کشور مردم کشورهای اسلامی ضرورت بودن دین را درک می کنند گفت دینداری در چندسال آینده رشد چشمگیری خواهد داشت.

حجت الاسلام سهروردی در شروع برنامه بیان کرد: بشر اساساً دیندار است. دین شامل بخشی از فرآورده های ساخته شده بشر نیز می باشد. در چند سال اخیر دین در دنیا پیشرفت قابل توجهی داشته و در چند سال آینده هم طبق آمارهای بین المللی، رشد چشمگیری خواهد داشت؛ که میان آن ها اسلام از همه بیشتر است.

کارشناس برنامه آیین عشق بازی، جدایی دین در دنیا را مختص تمام کشورهای غیر اسلامی جهان دانست و گفت: جدایی دین و دنیا در اروپا به دوران قرون وسطایی برمی گردد. آنها فکر می کنند اگر این دو همراه هم باشند، پیشرفت نخواهند کرد. اما ما دین و سیاست را در یک جبهه می دانیم چون ارزش های اخلاقی باید در سیاست وجود داشته باشد. کشورهای غیر اسلامی تا حدی به این موضوع عمل می کنند، اما اسمش را دین نمی گذارند و آن را نوعی معنویت می دانند.

او خاطره های زیادی از مسلمان شدن مردم کشورهای غیر اسلامی بازگو کرد تا این موضوع را روشن کند که در کشورهای غیر مسلمان، مردم نبودن دین را حس می کنند و احساس نیاز به آن را درک می کنند؛ به همین خاطر زمانی که نام دینی مانند اسلام را می شنوند، دوست دارند از آن بیشتر بدانند. آن ها برای انتخاب دین خود تحقیق های فراوانی انجام می دهند تا بتوانند خلاء درونی خود را پر کنند.

برنامه های دیگر امشب هیأت تلویزیونی اجرای سرود عاشورائیان، مداحی سید محمد کاظمینی، شعرخوانی حمیدرضا برقعی و گزارش تصویری از هیأت پیروان حضرت مهدی عجل الله بود.

لازم به ذکر است بینندگان با ارسال عبارت گفته شده هرشب به سامانه پیامکی  ۳۰۰۰۰۳۳۵۵ در هیأت می توانند مشارکت داشته باشند. هرشب به پنج نفر از برندگان هدیه دو میلیون ریالی تقدیم می شود.

پاسخی بنویسید