عاشوراییان

بی دین ها هم، دین دارند

هیأت تلویزیونی عاشوراییان در یکم شهریورماه 1399 به موضوع آیا بی دین ها بهره ای از دنیا نمی برند پرداخت، در این برنامه حجت الاسلام سهروردی بیان کرد: قرار نیست هرکس که دینداری اش مانند ما نباشد، بی­دین خطاب شود.

حجت الاسلام سهروردی در پاسخ به این سوال که آیا بی­دین ها بهره ای از دنیا می برند؟ گفت: حتی آدم هایی که از نظر ما دین ندارند، هم دیندار هستند. منتهی تعریفی که ما از دین داری داریم، چیز دیگری است، فکر می کنیم هرکسی که دینداری اش مانند ما نباشد، بی­دین است. برای مثال در دین ما گفته شده هرکس به دنبال کسب علم باشد، او دیندار است. ما در کشورهای دیگر می بینیم که اقدامات زیادی برای امر تحصیل صورت می گیرد و تحصیل از ارزش بالایی برخوردار است، پس آن جامعه دیندار است؛ اما با همه ی این احوالات، دینِ کامل و جامع ندارد

کارشناس برنامه فایده دین در کارهای روزمره را همکاری همه هستی با اراده ما دانست و متذکر شد: الله یعنی همه هستی! زمانی که برای شروع کاری نام خدا را بر زبان می آوریم، می خواهیم تمام کائنات در تحقق اراده ما کمک کنند و دخیل باشند. فایده دین در این جا بدین معناست که ما همه هستی را با خود همکار می کنیم. ما در خواست داریم همه این ها با هم هماهنگ باشند؛ اما ممکن است این چنین هم نباشد. باید همیشه به این نکته توجه داشته باشیم خدایی که در ذهن خود ساخته ایم، با خدای واقعی فرق دارد.

خدای ذهن را عبادت نکنیم!

سهروردی با اشاره به تأثیر رفتار والدین بر دین گریزی نوجوانان، خاطرنشان کرد: پدر و مادر در ملیت، رنگ پوست، زندگی، دین و هر موضوع دیگر تأثیر دارند؛ اما آزادی انتخاب در دست فرزند است. درست است که ما باید به پدر و مادر احترام بگذاریم، اما باید وجودمان قانع شود و در اعماق خود برویم و کسی در این باره نمی تواند ما را اجبار کند‌.

او در پاسخ به آخرین پرسش چرا برخی مواقع دعای ما اجابت نمی شود گفت: خداوند همه ی دعاهای ما را می شنود. منتهیما بعضی وقت ها آدرس خدا را اشتباه می رویم. باید همیشه به این نکته توجه داشته باشیم خدایی که در ذهن خود ساخته ایم، با خدای واقعی فرق دارد. خدای واقعی برای هیچ کس پارتی بازی نمی کند و عادل است. برای مثال ما به خدا می گوییم در کنکور رتبه ام را جابه جا کن اما در این زمان حق آن کسی که بیشتر درس خوانده چه می شود؟ ما باید بگوییم خدایا هرچه را یاد گرفته ام، از ذهنم پاک نکن. خدای ذهن را عبادت نکنیم! خدا روح جاری در هستی است که حتی بخشی از وجود ما نیز می باشد‌.

در بخش های دیگر از این برنامه اجرای سرود عاشوراییان، شعرخوانی شاعر آیینی حمیدرضا برقعی و مداحی حاج حسین شیروانی پخش شد. گفتنی ست در مشارکت پیامکی شب اول هیأت تلویزیونی عاشوراییان ۴۵۰۰ نفر شرکت کرده اند. این مسابقه هرشب با ارسال کلمه اعلام شده در برنامه به سامانه پیامکی 300003355 برگزار می شود.

پاسخی بنویسید