عاشوراییان

خوبی ها و بدی ها مسری هستند

حجت الاسلام مهدوی ارفع در نهمین شب روضه عاشوراییان هفتم شهریورماه 1399 گفت: اگر می خواهید جامعه اصلاح شود بار سنگینی که بر دوش امام و حکومت است را بردارید، تقسیم کنید و جلو ببرید، باید تناصح و تعاون داشته باشید.

امیرالمومنین به عنوان امام اول که امام علوم به اذن الله و به تعلیم پیامبر خدا در سینه او جمع شده فرمودند: اگر دنبال راه سعادت و خوشبختی دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی، مادی و معنوی هستید بدانید که در حاکمیت الهی و حکومت اسلامی، تمام خیرها به شرطی که امت و امام حقوق متقابل یگدیگر را درست و به هنگام ادا کنند، نصیب می شود و برعکس اگر ملت و رعیت بر حکومت چیره شوند یا حاکمان بر ملت ستم کنند تمام شرور بر سر ملت می بارد.

وی افزود: خیر و شر انسان در جامعه به خیر و شر بقیه انسان ها در جامعه گره خورده است. نمی توانیم خودمان را تک فرض کنیم. انسان نمی تواند تنها باشد، هر خیری که بخواهد به من برسد از قبل خیر جمعی است و هر شری که به من می رسد از قبل شری است که در جامعه رو کرده است. خیر و شر ما به هم وصل شده و نمی توانیم بی تفاوت باشیم.  همه ی خوبی ها به همه سرایت می کند، همه ی بدی ها به همه سرایت می کند، مثل سواران کشتی. همانطور که ما نمی توانیم نسبت به بعد معنوی خودمان یک دنیا امید بدون عمل باشیم، به اصلاح جامعه و روزگار دنیا بدون عمل، امید داشتن فقط توهم است. آدم متوهم یا سرخوش و خوش بین است یا نق بزن و بدبین است، هیچ کدام فایده ای ندارد.

سخنران روضه عاشوراییان گفت: جامعه ما خیلی شبیه به روزگار حکومت امیرالمومنین شده است. برای حل کردن مسئله باید حق حاکمیت و حاکمیت حق شما را درست ادا کند. در هر دو طرف شما مسئولید، همانطور که امام مسئول است. امام مسئول است که بر کارگزاران حکومت مسئول باشد آنها را درست انتخاب کند، خطاها را رصد و با آنها برخورد کند و ملت موظف هستند بر حکومت نظارت کنند. حکومت وظیفه دارد با برنامه ریزی درست از ثروت و امکانات جامعه به نفع پیشرفت بهره برداری کند و ملت هم وظیفه دارند برای پیشرفت جامعه کمک کنند. این وظیفه شامل همه آحاد مردم می شود. همه باید کمک کنند، هرکس به همان مقداری که می تواند تکلیف دارد. وقتی همه  تکلیف دارند، حتماً وسع آن راداشته اند که خداوند تکلیف کرده است. هیچ کس آنقدر کوچک نیست که نتواند در اداء تکلیف کمک کند.

از حال هم با خبر باشید

مهدوی ارفع ادامه داد: رهبر حکیم و بی نظیر انقلاب اسلامی چند سالی است بدون اینکه بخواهند ما را از ساختارهای رسمی نا امید کنند به ساختارهای رسمی کشور تکیه ای نمی کنند، بار را بر دوش مردم می ریزند و در این بار ریختن اولویت ها را به دقت تغییر دادند مثلاً مواسات چه زمانی در جامعه پیدا شد؟ وقتی مشکلاتی داشتیم و کرونا آمد. که همه دنیارا به بحران کشید. رهبر حکیم فهمید اگر بار را در بین مردم توزیع کند مشکلات آسان تر برداشته می شود تا اینکه دولت بخواهد این بار را بردارد. راهبرد رهبر چند معنا در خود داشت: 1- مردم ما انقلابی هستند، توانستند بدون کمک دولت مساله را مدیریت کنند. ایران را پوشش دادند. در حالی که گرفتار بودند، کسانی که گرفتار بودند ایثار کردند و به دیگران کمک کردند. 2- اتصال امت و امام خیلی عمیق است، علی رغم همه تبلیغات مسمومی که وجود دارد و همه اعتراضات به حقی که مردم از حکومت دارند، به امر امام ایستادند و کار را پوشش دادند.

او خاطر نشان کرد: امروز اولویت در این سطح خیلی روشن شد، بیایید کمک کنید، اگر می خواهید جامعه اصلاح شود بار سنگینی که بر دوش امام و حکومت است را بردارید. تقسیم کنید و جلو ببرید. باید تناصح و تعاون باشد. قرار بگذاریم در فضایی مثل فضای مجازی با چند هدف فامیل و خویشان را به هم وصل کنیم، 1- از حال هم با خبر باشید 2- رشد فرهنگی فکری مذهبی دینی بدهید. 3- تا حدی که می توانید مشکلات همدیگر را حل کنید. نمی توانی 80 میلیون نفر را از دغدغه هایشان خلاص کنی ولی  به  80 نفر می توانی کمک کنی. این ها را به هم وصل کن. به اصالت ها در سنت ها برگردید. ببینید ما چه گنج هایی داریم و داریم جان می کنیم. از این ظرفیتها استفاده و کارآفرینی کنید . این نصرت و کمک به امام است. دشمن در حال فشار آوردن است که به ذهن ها القا کند که اسلام و حکومت اسلامی جواب نمی دهد، با هم تبادل کنید. برای رضای خدا تعصب فامیلی داشته باشید.

پاسخی بنویسید