عاشوراییان

عدالت، تحقق گفتمان عدالت خواهی

حجت الاسلام مهدوی ارفع در پنجمین ویژه برنامه آیین عشق بازی بیان کرد: جریان عدالت خواهی و عدالت طلبی یک فرمول به ظاهر ساده است ولی در باطن در مقابل حاکم عادل پیچیده است. عدالت طلبی به معنای رونق اقتصادی، مبارزه با مفسدین اقتصادی و فساد، فقر و اجرای عدالت در این مصادیق نیست. این موارد با عدالت مرتبط است اما همه عدالت نیست. ما در موارد متعددی عدالت را کوچک معنا می کنیم، این گونه به خاطر تعصب به یک لایه سطحی، به اصل نظام هم ضربه می زنیم.

وی عدالت را تحقق گفتمان عدالت خواهی دانست و گفت: تحقق به این معنا که اگر کسی فکری کرد که خلاف عدالت بود 500 نفر در جامعه به آن فرد خیره شوند مقدمات گفتمان عدالت، قانون عدالت خیز، منع قانونی ورود هر مسئول رده دوم و سوم کشور به کارهای اقتصادی، شفافیت سازی آراء نمایندگان مجلس است. عدالت طلبی یک رکن است که مرحله اول آن قانون عادلانه است، قانونی که نتوان از آن ظلم و فساد در آورد. علت این که امروزه ما در مسئله حجاب، نماز و… باخته ایم، این است که این مسائل را می خواستیم با ستاد اقامه نماز و ستاد امر به معروف پیش ببریم. باید حجاب تبدیل به گفتمان عمومی شود یعنی بدانیم که یک زن بی حجاب در جامعه چه ضربه ای به اقتصاد، فرهنگ، خانواده و امنیت ما می زند اما الآن حجاب و نماز و … تبدیل به لجاجت سیاسی و ابزار مقابله با تفکر انقلابی ها شده است.

مهدوی ارفع افزود: امروز در مقابل مفاهیم زیبایی مانند حجاب، مقاومت شکل می گیرد و فرداها در مقابل مفهوم عدالت، مقاومت صورت می گیرد. ما در جامعه به کار فکری نیاز داریم، کار فکری در کشور ما خیلی ضعیف است، اندیشه ورزی در این کشور تحقیر شد. کار عملی انجام می دهیم اما کار فکری انجام نمی دهیم، از کار فکری باید به گفتمان سازی برسیم. در جامعه اسلامی شکل گرفتن کلیت نظام اسلامی بزرگ ترین پیروزی تاریخ انبیاء است .

پاسخی بنویسید