عاشوراییان

کربلا باز جست سعه صدر گمشده

استاد اصغر طاهرزاده در آخرین شب از ویژه برنامه محرم عاشوراییان گفت: در کربلا دو جبهه مسلمان رو در روی هم هستند. یک جبهه ظاهر دین را دارند. نماز، روزه و حج  انجام می دهند اما غیر از فهم خود از دین –که ظاهر آن  است– را نفی و واجب القتل می داند. در جبهه دیگر اباعبدالله حضور دارند که علاوه بر اینکه ظاهر دین را دارند، منحرفین را فریب خورده می دانند.

خطیب عاشوراییان متذکر شد: ما در کجای تاریخ ایستاده ایم و جهان ما باید چه جهانی باشد تا ادامه راه حضرت اباعبدالله قرار گیرد. راه حسین علیه السلام این است که حق را نه به اعتبار ظاهر دین بلکه به اعتبار جلوه های دین در عالم دنبال می کند. از طریق دین، تقوا و عبادات. در عبادات باید نیت قرب الهی باشد، قرب الهی یعنی رجوع به حق. قرب یعنی نظر به اسماء الهی. اگر می خواهید به خدا رجوع کنید باید به اسماء الهی رجوع کنید، باید در رجوع به اسماء الهی مظاهر آن را پیدا کنید. در کربلا انوار الهی را می بینید و ما آمده ایم که راه رجوع به حق را از طریق امام حسین علیه السلام پیدا کنیم.

وی در ادامه بیان داشت: اگر سرنوشت ملت های افول شده را نگاه کنید، برایتان قلب هایی حاصل می شود که به کمک آن تعقل می کنید و گوش هایی خواهید داشت که حق را می شنوند و چشم هایی که کور نیست یعنی وقتی قلب در صحنه باشد و انسان به کمک قلب تعقل کند حقیقت را در مظاهر الهی می یابد و پیرو آن تعقل می کند و آن را به فهم می آورد.

استاد طاهرزاده خاطرنشان کرد: خداوند اراده کرده است که خود را در امروز و فردا به صحنه بیاورد. در نظر به حضرت اگر تقوا را رعایت کنیم نور خدا برایمان گشوده می شود. متوقف شدن تنها در مفهوم حقایق نوعی تکبر به وجود می آورد و به دنبال آن احساس پوچی به همراه دارد. تکبر و بد اخلاقی رزق را تنگ می کند. وقتی خدا را در زندگی نداشته باشیم دنیا برایمان مهم می شود و ریشه ی آن در نداشتن رکوع و سجود درست است. پیامبران خدا آمدند تا افق های معنایی را در مقابل بشر بگشایند تا انسان برای خود معنا پیدا کند و از احساس پوچی رها شود و کربلا توانست فرهنگ سازی کند و جهان بشری را متوجه غفلت خود بنماید.

ما در کجای تاریخ ایستاده ایم

هیچ دانشی نمی تواند به سوالاتی که  بشر درباره رازهای عالم دارد جواب دهد. در این رابطه باید راه دیگری در پیش گرفت. راهی که امام حسین علیه السلام می دانند چگونه انسان برای احساس رازهای عالم به کجا باید قدم بگذارد و حضور و فضایی که امام حسین علیه السلام در برابر بشر گشودند نا خودآگاه انسان را به ” راز آگاهی ” می کشاند و جهان او را به جهانی وسیع تر و گشوده تر از  جهانی که علم تجربی به میان آورده سیر می دهد. دنیای مدرن رازها را از بشر گرفت. در دفاع مقدس با راز آگاهی امام خمینی پیروز شدیم. خدا در انقلاب اسلامی در حرکات و سکنات رزمندگان ظاهر شده است. خدا در صحنه آمده است.

استاد طاهرزاده افزود: اسلام به عنوان یک حقیقت فرا تاریخی، مطابق طلب انسان ها و آمادگی روحی آنها در هر تاریخی برای آنها ظهور می کند. وقتی انسان روح تمدنی داشته باشد و خود را جهانی احساس کند خداوند با جلوه ی اسماء حسنایی که مناسب آن روزگار است بشر را تغذیه می کند. بشر در هر تاریخی با خداوند مناسب نیاز و طلب زمانه ی خود روبرو هست.

او با اشاره به حوادث شب عاشورا گفت: علت اینکه اصحاب امام حسین علیه السلام در شب عاشورا با ایشان ماندند با آنکه حضرت به رفتن آنها  اجازه دادند این بود که می خواستند با تاریخی که با امام حسین علیه السلام شروع می شود، در آینده در تاریخ حاضر باشند، به حضور تاریخی توجه داشتند. معنای حضور تاریخی که در آن توحید مقابل استکبار قرار می گیرد، اصیل ترین نحوه ی بودن و بالاترین شکل معنا بخشیدن به بندگی است.

گفتنی است جزواتی با عنوان «کربلا باز جست سعه صدر گمشده» به قلم استاد طاهرزاده در شب اول سخنرانی ایشان جهت پیگیری مباحث بین مخاطبین توزیع شد.

پاسخی بنویسید